Connect with us

About

Giới Thiệu

About
5 (100%) 2 votes

Website ra đời nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Với kim chỉ nam: “Là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh”. Website không chỉ là nơi tập trung phản ánh kịp thời thông tin về những trường hợp bất hạnh mà qua đó còn là cầu nối tin tưởng cung cấp thông tin cho các cơ quan, nhà hảo tâm thực hiện chương trình nhân ái của mình.

Tên gọi

 

  1. Tên tiếng Việt: HỘI TỪ THIỆN TỈNH QUẢNG NAM
  2. Tên tiếng nước ngoài: QUANG NAM CHARITY ASSOCIATION
  3. Tên viết tắt: HTTQN

Biểu tượng Logo

 

I.Địa chỉ liên lạc:

– Địa chỉ: 02 Phan Đăng Lưu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– Điện thoại, Fax: +84 (0235) 3 852 844 – Fax: +84 (0235) – 3 852 844
– Email: hoituthienqnamvn@yahoo.com
– Email: info@httqn.com

II.Lãnh đạo gồm:

Chủ tịch: Ông Trần Hồng Phúc – Điện thoại: 0905.284991
Phó chủ tịch: Bà Phạm Thị Huyền Trâm – Điện thoại: 0974.991.291
Chánh văn phòng: Phạm Thị Huyền Trâm Điện thoại: 0974.991.291

III.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội:

*Chức năng, nhiệm vụ:

– Tuyền truyền tôn chỉ, mục đích của Hội, vận động các cá nhân và tổ chức trong ngoài tỉnh, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo và bạn bè Quốc tế có thiện chí ủng hộ cho hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội.

– Thường xuyên chăm lo phát triển tổ chức Hội; Nghiên cứu đề xuất các loại hình thích hợp để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh để thực hiện các chương trình hoạt động từ thiện của Hội.

– Thông qua tổ chức thành viên của Hội, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin truyền thông và các tổ chức từ thiện khác tiếp nhận những thông tin về thiên tai, hoạn nạn hoặc các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để trợ giúp kịp thời.

Dựa trên nhu cầu cứu trợ và khả năng của Hội để vận động thực hiện các chương trình, dự án tại cộng đồng theo các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục đào tạo và cứu trợ xã hội.

– Nếu có điều kiện, Hội có thể lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa khi được sự đồng ý cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

*Quyền và nghĩa vụ của Hội:

– Tham gia cùng với cơ quan nhà nước vào các văn bản pháp luật về nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của Hội, kiến nghị với chính quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động.

– Đại diện cho tổ chức Hội và hội viên trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến nhiệm vụ của Hội và hội viên.

– Được gây quỹ Hội trên cơ sở tự nguyện đóng góp của cán bộ, hội viên, của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cho các hoạt động của Hội.

– Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Hội có nghĩa vụ thực hiện việc thông tin, báo cáo và chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

IV.Các phòng ban trực thuộc:

– Văn phòng Hội: 02 Phan Đăng Lưu, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
– Điện thoại, Fax: +84 (0235) 3 852 844 – Fax: +84 (0235) – 3 852 844

To Top