Connect with us

Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật

Người khuyết tật

Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật

HTTQN

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật và giao Sở LĐ-TB&XH làm chủ dự án.

Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ hơn 7,8 tỷ đồng thông qua Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng. Dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019 – 2021 nhằm cải thiện việc thực thi chính sách về trợ giúp người khuyết tật; hỗ trợ phát triển các chính sách về người khuyết tật, nâng cao năng lực cho các địa phương về hỗ trợ người khuyết tật, thúc đẩy thực thi chính sách dành cho người khuyết tật…

CHÂU NỮ

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 + 2 =

More in Người khuyết tật

To Top