Connect with us

Quế Sơn: Hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học

Tấm lòng vàng

Quế Sơn: Hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học

HTTQN

Sáng 22.2, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai các mô hình học tập ở cơ sở theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2018.

Sau 3 năm triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, nhìn chung các tầng lớp nhân dân đều hưởng ứng tham gia xây dựng và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 11.709 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 132 lượt dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 92/107 lượt thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 54/57 lượt cơ quan, đơn vị, trường học thuộc xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Tổ chức hội khuyến học ngày càng phát triển, phong trào khuyến học – khuyến tài ngày càng lan tỏa đến từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị. Toàn huyện hiện có 14 hội khuyến học cấp xã, thị trấn; 46 chi hội trường học; 85 chi hội thôn, tổ dân phố; 101 ban khuyến học tổ đoàn kết; 97 ban khuyến học dòng họ… với hơn 8.800 hội viên. Trong năm qua, các cấp hội vận động được hơn 1,4 tỷ đồng quỹ khuyến học; đã cấp phát học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn cho học sinh với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

HẢI HÀN

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 + 9 =

More in Tấm lòng vàng

To Top